ORGANİK SERTİFİKALI REFERANS STANDARTLAR

TEK BİLEŞENLİ SRM :


SPEX CertiPrep tüm HPLC dedektörleri için uygun tek ve çok bileşenli standartlarını oluşturur. Sertifikalı referans malzemelerimiz HPLC ve LC-MS için kaliteli solventler oluşturarak potansiyel bir girişimi azaltmak ve analitik doğruluğunu arttırmaktadır. Ürünlerle birlikte gelen ürün sertifikası içinde kimyasal ve fiziksel özellikler, raf ömrü ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Tek Bileşenli standartların kataloğuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Single-Component-Organic-Standards1


UÇUCULAR (VOC)

Uçucu bileşenlerle yapılan en rutin analizler tek ampulle yapılır. Spex sertifikalı standart maddeleri ile  aşağıdaki EPA metotlarına uygun olarak çalışabilirsiniz;

Metot 502, Metot 504, Metot 524, Metot 551, Metot 601, Metot 602, Metot 603, Metot 624, Metot 8011, Metot 8015, Metot 8021, Metot 8260

VOC standartların kataloğuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Volatiles-Single-Multi-Component-Standards-for-GCGC-MS1


https://www.spexcertiprep.com/products/organic/ YARI UÇUCULAR: 

Organik sertifikalı referans maddeler, PAH  standartları (poliaromatik hidrokarbon) ; Metot 506, Metot 525, Metot 535, Metot 550, Metot 552, Metot 604, Metot 605, Metot 606, Metot 612, Metot 625, Metot 8041, Metot 8061, Metot 8100, Metot 8121, Metot 8270, Metot 8310 metotlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

SVOC standartlarının kataloğuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Semivolatiles-Single-Multi-Component-Standards-for-GC-GC-MS-LC-LC-MS


PESTİSİT PCB:

Pestisitler etki ettikleri canlı türlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 • Organik insektisitler (böcek öldürücüler)
 • Organik herbisitler (bitki öldürücüler)
 • Organik fungusitler (mantar öldürücüler)
 • Organik nematositler (solucan,kurt öldürücüler)
 • Organik acarisitler
 • Organik algisitler (yosun öldürücüler)
 • Organik rodentisitler (kemirici öldürücüler)
 • Organik slimisitler (balçık, salgı öldürücüler)

Pestisitler kimyasal yapılarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 • Organo klorlu pestisitler
 • Organo fosforlu pestisitler
 • Karbamatlı pestisitler
 • Piretroit grubu pestisitler

“EPA kirlenme ve insan sağlığı ile ilgili olarak çevresel sistemlerin izlenmesi ile görevlendirilmiştir. EPA tarafından verilen yöntemler belirli toksinler ya da toprak, kaynak suyu, içme suyu ve atık gibi çevre örneklerinde bulunan kalıcı organik kirleticiler (KOK) yanıt vermek için oluşturulur. Özellikle, Poliklorlu bifeniller (PCB) gibi kirleticilerin kısıtlamalara rağmen endüstride yaygın olarak kullanılması nedeniyle doğada istikrarlı ve kalıcı kirlilik oluşturmasıyla ilgili endişeler vardır. Bugünlerde bir başka risk oluşturan kimyasallar ise pestisitler ve herbisitlerdir. Virüsid için algeasitlerin pestisitleri, endüstriyel ve özel tarımda büyük miktarlarda kullanılmaktadır. Son yıllarda insanların pestisitlere maruz kalması geniş bir şekilde incelenmelerine yol açmıştır. Amaçlanan hedef ürünlerin dışında böcekler üzerinde %98’den fazla, herbisitler üzerinde %95 oranında bulunduğu rapor edilmiştir. Bu aşamada pestisit düzeyini doğru ölçmek için standart karışımlar kullanılması gerekmektedir.

Çevre ve gıda örneklerinde çeşitli pestisitleri belirlemek için geleneksel GC yöntemine ek olarak son derece hassas LC-MS teknikleri kullanılarak test edilmektedir.

SPEX Certiprep olarak pestisit izlemelerinizi kolaylaştıracak karışımlar oluşturmaktayız. SPEX CertiPrep LC LC-MS, GC, ve GC-MS gibi analitik teknikler ve EPA, AOAC, FDA gibi analitik test metotlarını kullanarak izlenen pestisitler için standartlar sunan bir liderdir. Birçok pestisit standart karışımları ve tek pestisit standartlarının tamamı büyük bir liste halinde kataloğumuzda mevcuttur. Buna ek olarak, özel pestisit karışımları ihtiyaçlarınızı karşılayan bir karışımını oluşturmak mümkündür.”

Sıvı Kromatografi ile Pestisit Kalıntı Analizleri

Metot 505, Metot 507, Metot 508, Metot 515, Metot 531, Metot 547, Metot 548, Metot 549, Metot 608, Metot 614, GC-NPD ile organofosfor pestisitler, Metot 615, Metot 619, GC-NPD ile triazine herbisit, Metot 622GC-NPD ile organofosfor pestisitler, Metot 8081, Metot 8082, Metot 8141, Metot 8151

Pestisit, PCB standartları kataloğuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Pesticides-PCbs-Herbicides