MA 3000 Cıva Analiz Cihazı

Dahili 100 numune kapasiteli otomatik örnekleyici ile yeni dünyanın standart modeli

MA3000 cihazı, indirgenme-buharlaştırma yöntemlerinden farklı olarak, kimyasal bir numune hazırlamaya ihtiyaç duymaz, bu şekilde kullanıcılar kimyasallara maruz kalmadan rahatlıkla analizleri gerçekleştirebilir.

Cihazın uygulama alanları çok geniş olup, gıda numunelerinde, biyolojik dokularda, ilaçlarda, gübrede, yemde, her türlü plastik üründe, kömür, çimento, atık yağ, genel atıklarda, çimentoda, toprak ve çamur numunelerinde direk analiz imkanı sağlar. Ayrıca opsiyonel sıvı ve gaz analiz üniteleri ile su ve atık sularda, LPG ve LNG gibi gaz ürünlerde cıva analizlerini gerçekleştirebilirsiniz. Numuneler yüksek sıcaklık fırınında daha önceden ayarlanmış değerlerde ısıl bozunmaya maruz kalır ve cıva atomize edilir. Atomize olan cıva, özel civa toplama tüplerinde ( amalgamator) toplanır ve konsantre edilir. Diğer tüm etkileşime sebep olacak gazlar uzaklaştırılır. Son aşamada konsantre edilen civa buharı spektroskopik olarak dedektörlerde ölçülür ve cıva miktarı belirlenmiş olur.

Özellikler

 • Doğrudan termal parçalama yöntemi ile cıva analizi, sadece 5-12 dakika içerisinde sonuç
 • Numune hazırlama gerektirmeden çalışma
 • Tehlikeli atık üretimi olmadan çalışma
 • Patentli Optik Sistem ile 0.002 ng-70000 ng arasında çalışma imkanı
 • Patentli Çifte Hücreli Dedektör
 • Standart olarak sunulan 100 numune kapasiteli otomatik örnekleyici

Avantajları

 • ICP-MS’e göre %86, AAS’ye göre %80 zaman ve maliyet tasarrufu
 • Patentli özelliği sayesinde tek kalibrasyonda 2000 ng a kadar lineer, 25000 ng a kadar kübik çalışma imkanı
 • Patentli Tri-photo sensör optik sistemi ile eş zamanlı düşük ve yüksek konsantrasyonlarda ölçüm
 • Katalist tüpünün ve kullanılan katalistin ömrünü uzatan özel nem uzaklaştırma adımı
 • Asitle bile yıkanabilecek yapıda seramik numune yükleme kayıkçıkları

Cıva Ölçüm
Ölçüm prensibi
Non-dispersive dual-cell tri-beam CVAAS
[Patentli (JP No.5596995)]
Dalgaboyu
253.7nm
Detektörler
Photo tubes (Reference-background; Absorption cell 1; Absorption cell 2)
Deteksiyon limiti
< 1pg (< 0.001ng)
Maksimum ölçüm
70,000ng
Ölçüm zamanı
Yaklaşık 5 dk
Yanma tüpü
Quartz (katalistle doldurulmuş)
[Patentli (JP No.5001419)]

Numune parçalama 

Numune kayıkçığı
Seramik
Maksimum parçalama sıcaklığı
 1,000°C’ye kadar
Numune sayısı
100 
numune kapasitesi
katı: 1,500mg’ a kadar


Veri İşleme (PC-Win/MA-3000) 21 CFR Part II compliance
Veri işleme
Kalibrasyon Eğrisi (Lineer & kübik),
Pik  yüksekliği ve pik alanı,SD
Çıktı alma
yazıcı,
özel rapor formatı

Ölçüler
430 x 770 x 470 (mm)
Ağırlık
55kg

Boyutlar ve güç

Güç gereksinimi
AC100~240V, 15A 
Güç kapasitesi
1.5kVA
Gaz
Oksijen (>90% purity), 0.1~0.29MPa
(uygulamaya bağlı olarak hava kullanılabilir)


Termal parçalama
Çamur, tortu, toprak, gıda, biyolojik dokular, kan, serum, cevher, kömür, plastik, ham yağ, atık su vb.
Metotlar: USEPA 7473; ASTM D 6722-01; ASTM D 7623-10; UOP 1009-15
İndirgenme buharlaşma
İçme suyu, nehir suları, deniz suları, atık sular, eluat vb.
Metotlar: USEPA 245.1, 245.2, 245.5, 7470A, 7471B, ASTM D 3223-02, EN 1483; APHA 3112, JIS K0102
Gaz analiz
Ortam havası, çalışma ortamı havası, doğal gaz, LPG vb.
Metotlar: ASTM D 5954-98; ISO 6978, JLPGA-S-07