Kromatografi Kimyasalları

GAZ KROMATOGRAFİ TÜREVLENDİRME REAKTİFLERİ

Asilasyon Reaktifleri:  

 • 4-carbethoxyhexafluorobutyrl chloride (4-CB)
 • Heptafluorobutyric anhydride |HFAA | CAS 336-59-4 | HFBA Anhydrid
 • Hexafluoroisopropanol (HFIP)
 • N-Methyl-bis-trifluoroacetamide (MBTFA)
 • Pentafluoropropionic alcohol | PFPOH | CAS 422-05-09 | 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propnol
 • Pentafluoropropionic anhydride | PFAA | PFPA | CAS 356-42-3
 • Trifluoroacetic anhydride (CAS# 407-25-0)

Alkilasyon Reaktifleri:

 • Pentafluorobutyl bromide (PFBBr)
 • TMAH in Methanol (0.2M)

Sililasyon Reaktifleri: 

 • BSA
 • BSTFA
 • MSTFA
 • MTBSTFA
 • TMCS
 • TMSI-N-Trimethylsilylimidazole

PROTEİN ÇAPRAZ BAĞLAYICILAR

 • Zero Length Crosslinkers
 • Homobifunctional Crosslinkers
 • Heterobifunctional Crosslinkers

 

PROTEİN DÜZENLEYİCİLER

 • Biotinylation Compounds
 • Diğer Protein Düzenleyiciler

 

BETA GLUKURONİDAZ ENZİMİ