Otomatik Spe Numune Hazırlama Sistemi

SPE -katı faz ekstraksiyonu,  numune hazırlamada sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. SPE numune hazırlama yöntemiyle, zenginleştirilmesi ve saflaştırılması istenilen bileşen hızlı ve hassas bir şekilde elde edilebilir.
SPE- katı faz ekstraksiyonu hızlı ayırma ve konsantrasyon, çözücü tüketiminin düşürülmesi, doğru ve tekrarlanabilir sonuçların eldesi gibi bir çok avantaja sahiptir.
SPE metotlarında çoğunlukla kartuş yada disk tipi kullanan uygulamalar yer almaktadır. Yüksek kapasitede numune çalışmaya imkan sağlaması ve numune tutma yeteneğinin fazla olması sebebiyle disk tip SPE ler, yüksek hacimli numunelerde düşük seviyedeki bileşenlerin zenginleştirilmesinde kullanılır. Kartuş tipler ise, daha düşük hacimli numunelerin olduğu gıda, ilaç vb. uygulamalar için tercih edilmektedir.
LCMS,HPLC, GC, GCMS analizleriniz için düşük seviyelerde yüksek hassasiyet 
Su ve atık sularda pestisit, fenol, PAH ve TPH analizleri için, EPA 525.2, EPA 528, EPA 1664 ve ISO 9377-2 metotlarına uygun olarak numune hazırlama
Gıdalarda, veteriner araştırma uygulamalarında, pestisit, PAH, fungusit, herbisit, antibiyotik kalıntı analizleri için numune hazırlama
UYGULAMA  ALANLARI
  • İlaç ve doping uygulamaları
  • Çevre analizleri
  • Gıda ve yem uygulamaları
  • Petrokimya
  • Adli tıp uygulama