U-Visc Kinematik Viskozimetre

Sistem birçok özgün özelliği bünyesinde toplayarak cihazın yağ analizlerinde kalite kontrolden Ar-Ge analizlerine kadar pek çok alanda kullanabilir olmasını sağlamıştır. ASTM D 445/D 446 ile uyumlu, özel olarak dizayn edilmiş viskozimetre tüpleri 100 kat fazla aralığı (1-100 mm2/s gibi) kapsayan tüpler ile çalışmaktadır. Tüpler yaygın olarak bilinen ve kendini kanıtlamış Ubbelohde tipi tasarım ürünüdür. Sadece 8-16 ml örnek ile ölçüm yapar ve yaklaşık 12-15 ml solventi temizlik için kullanır. Tekli ve çiftli temizlik solventi ile cihaz yağlayıcı, yakıt ya da viskozitesi 0.15 ile 25.000 mm2/ s olan çözünmüş plastikler gibi newtonian akışkanların kinematik viskozitesini ölçer.

Çok yönlü ve esnek çalışabilecek şekilde dizayn edilmiş olmasının yanında kolay bir kullanım da sağlamaktadır. Tek banyoda 1 ya da 2 viskozimetre tüpü bulunan ya da her banyonun birbirinden bağımsız çalıştığı 2 banyo da, her birinde 1 ya da 2 viskozimetre tüpü bulunacak şekilde tasarlanmış farklı modelleri mevcuttur. Çok yönlü sıcaklık kontrolü ASTM D 445’te belirlenen limitler doğrultusunda cihazın doğru ve iyi bir şekilde çalışmasını garanti eder. Her banyo 32 pozisyon örnekleme tablası (her tüp için 16 örnek ) ile çalışır, bu sayede operatöre ihtiyaç duymadan çalışmak mümkün hale gelir. Örneğin viskozitesine bağlı olarak, cihaz saatte 40’a kadar örneğin ölçümünü yapabilmektedir. Bu sayede yüksek ölçekli laboratuvarlarda bile günde yüzlerce örneğin ölçümünü sağlayabilir.


Ölçüm aralığı  :   0.15 – 25,000 mm2/s @40 ºC

Sıcaklık aralığı   :     15 – 150ºC

Sıcaklık stabilitesi   :   -15-100 ºC ±0.01ºC*, 150ºC’ye kadar,  ±0.03ºC

Örnek hacmi   :    8-16 ml

Solvent tüketimi  :   her döngü için 12-15 ml

Maksimum örnek çıktısı :   saatte 40 örnek

Viskozimetre tipi  :   Ubbelohde tipi

Sensör tipi   :   termal/optik

PC kontrolü   :  tek PC ile çok sayıda enstrüman kontrol edilebilir

Veri aktarımı  :   USB