Brom Titratörü

Hidrokarbonların brom sayısı

ya da brom indeksi

Metotlar: ASTM D1159, ASTM D2710, ASTM D5776

Brom indeks değeri ya da brom sayısı hidrokarbon ve yağlardaki eser miktarda doymamış bileşenleri açıklar. Titrasyon sırasında tüketilen brom miktarı doğrudan çift ya da daha çok sayıdaki bağların kırılması ile ilişkilendirilir. Buradan edinilen değere petrol ürünlerinde daha sonraki  proseslerdeki parametreleri belirlemek adına ihtiyaç vardır.

Cihaz ASTM D 1159, ASTM D 2710 ve ASTM D 5776 standartlarını sağlar. Ölçüm anhidrus ortamda potansiyometrik titrasyon metodunu kullanarak yapılır. Titrasyon örneğin reaktife dozlanması ile başlar. Kullanıcı burada örnek ağırlığını menüye girerek titrasyonu başlatır.

Titrasyon otomatik olarak ölçümde son nokta gözlemlenene kadar devam eder. Ölçüm sonnunda sonuçlar mg Br2 / 100 g (brom indeksi) ya da g Br2 /100 g (brom sayısı) olarak gösterilir.

Ölçüm Metodu:

Volümetrik titrasyon

Sonuç tipi:

mg Br2/100 g (Brom indeksi) ya da g Br2/100 g (Brom sayısı)

ya da formül üretici kullanılarak

Ölçüm aralığı:

0 – 200 (Brom sayısı)

Ekran hassasiyeti:

0.01

Güç kaynağı:

Harici kablolu güç kaynağı: 100 – 240 V, 50/60 Hz

Güç girişi:

30 VA

Karıştırıcı bağlantısı:

12 V DC çıkış, 500 mA

Boyutlar:

30 x 45 x 30 cm (G x Y x D)

Ağırlık:

Yaklaşık 3.5 Kg