Tam Otomatik Karbon Azot Tayin Cihazı

Primacs-CN, Karbon- Azot Tayin Cihazı 100 numune kapasiteli otomatik örnekleyici, 3 grama kadar numune kapasitesi, tekrar kullanılabilir quaztz yada seramik numune kapları ile sizlere, ekonomik, güvenli ve hızlı analiz imkanı sağlamaktadır.

Dumas yöntemi ile yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir sürede, katı ve sıvı ürünlerinizde ( toprak, kömür, çamur, bitki, organik katı numuler vb.) toplam karbon ve azot  analizlerinizi uluslararası ( ISO, EN, AOAC, vb) metotlara uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Özel tasarım TCD (ısıl iletkenlik dedektörü) hücresi ile kısa şartlanma süresi sağlayan sistem, cihaz açıldıktan sonra hızlı bir şekilde analize hazır hale gelmektedir.

3 grama kadar numune çalışma kapasitesi ile numunelerden kaynaklanan homojenizasyon sorunu aşılmakta, daha fazla numune çalışarak analiz edilen numunenin bütünü temsil etmese sağlanmaktadır.

Gelişmiş yazılım ve otomasyon sayesinde günlük analizleriniz kullanıcıya bağımlı olmadan hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.

Özel numune kapları ile kalay folyo ve kül krozesi gibi sarf malzemelerin kullanılmasına gerek kalmamakta bu şekilde birim analiz maliyeti ve bakıma olan ihtiyaç azalmaktadır.