SFT Serisi SCCO2 Ekstraksiyon Cihazları

Süperkritik akışkan ekstraksiyonu, özellikle gıda, ilaç ve polimer çalışmalarına yönelik uygulamalarda klasik ekstraksiyon yöntemlerine alternatif çözümler sunmaktadır. Ekstraktta çözücü kalıntısı bırakmaması, basınç ve sıcaklıkta yapılacak küçük değişimlerle fraksiyonlamaya izin vermesi, bu çözüm örneklerinden bir kaçıdır.

 Kritik nokta (Pc, Tc) üzerinde  iken çalışma basıncındaki ve/veya sıcaklığındaki (P, T) çok küçük değişimlerle fizikokimyasal özellikleri gaz-sıvı arasında değişen ama kimyasal yapısı etkilenmeyen süperkritik akışkan, daha çok yoğunluk ve çözme gücü bakımından bir sıvı gibi taşınım özellikleri (difüzyon katsayısı, viskozite) ve sıkıştırılabilirlilik bakımından gaz gibi davranır. Bu özelliklerinden dolayı da “sürekli olarak özellikleri ayarlanabilir çözücü” olarak düşünülebilir. Uygulamalarda, CO2, etan, metan, propan, su, amonyak, aseton, toluen vb. pek çok çözücü rahatlıkla kullanılabilir.

 • Uygulamanız için farklı vessel hacimleri ile çalışan sistemler sunulmaktadır.
 • SFT 120 5 mL -100 mL
 • SFT 120 XW 5mL-500 mL
 • SFT 150 100 mL- 2 L
 • SFT 250 100 mL-5 L

Teknik Özellikler

-10000 psi ( 68.9 Mpa) basınca kadar çalışma
-200 °C sıcaklığa kadar uygulama
-Opsiyonel yardımcı çözücü ilave modülü
-Opsiyonel faz monitörü
-Aşırı basınç güvenlik sistemi
-Özel tasarım sistemler
-Pilot tesis uygulaması

 • Gıdalardan doğal ürünlerin ekstraksiyonu
 • Yağ ekstraksiyonu
 • Çeşitli bitkisel kaynaklardan değerli bileşenlerin alınması
 • Nütrasotik uygulamaları
 • Polimer uygulamaları
 • Laboratuva ölçekli çalışmalar
 • Çözünürlük çalışmaları
 • Kurutma, tekstil boyama, parça temizleme işlemleri