İNORGANİK SERTİFİKALI REFERANS STANDARTLAR

TEK ELEMENTLİ STANDARTLAR:

Tek elementli standartların kataloğuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Single-Element-Speciation-Standards-for-AAICPICP-MS1http://trioteknik.com/ilac-safsizlik-referans-malzeme/


ICP/ICP-MS STANDARTLARI

Sertifikalı referans malzemeler:

 • Karışık Çok Elementli Kalibrasyon Standartları
 • Kalibrasyon ve Matris Blank
 • Cihaz Kontrol (Lab Performans) Standartları
 • Kalite Kontrol Standartları
 • Laboratuvar Güçlendirici Stok (LFS) Solüsyonu
 • Laboratuvar Performans Kontrol (LPC) Standartları
 • Girişim Kontrol Standartları
 • Çevre EPA Seti
 • Toksisite Karakteristik Sızıntı suyu Prosedürü (TCLP) Standardı
 • İçme Suyu Kirletici Standartları
 • Yeraltı ve Atık Su Kirliliği Kontrol Standartları

Standart referans maddeler:

 • Contract Laboratuvar Programı için Standartlar
 • CLP Yöntemleri için Cihaz Kalibrasyonu
 • CLP Yöntemleri için Başlangıç Kalibrasyonu Kontrolü
 • ICP için CLP ISM 01,2 ve 05.3 ILM Standartlar
 • ICP İçin CLP ILM 02,0 Standartları
 • ICP için CLP ILM 05,2 Standartları
 • ICP-MS için CLP ISM 01,2 Standartları
 • ICP-MS için CLP ILM 05,2 Standartları
 • ICP-MS için CLP ILM 05,3 Standartları
 • ICP-MS için CLP-M / 6020 / SW-846 Standartları
 • Alternatif Standartlar

ICP/ICP-MS standartları kataloğuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Assurance®-Multi-Element-Standards-for-ICP
Multi-Element-ClP-Standards-for-ICPICP-MS

IYON KROMATOGRAFİ STANDARTLARI:

Sertifikalı referans standartlar:

 • Tek Element İyon Standartları (Anyon)
 • Tek Element İyon Standartları (Katyon)
 • Tek Element İyon Seçici Elektrot Standartları
 • İyonik Mukavemet Ayarı Tamponları
 • Çok Elementli İyon Standartları
 • İyon Seçici Elektrot Setleri

İyon kromatografi standartları kataloğuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Single-Multi-Element-Standards-for-Ion-Chromatography-Ion-Selective-Electrode-Standards