Toplam Asit / Baz Sayısı (TAN/TBN Titratörü)

Metotlar: IEC 62021-1, ISO 3771,

ASTM D 664, ASTM D 2896, ASTM D 4739.

TAN/TBN titratörü yağlarda toplam asit ve toplam baz sayısı tayini için uygundur. Asit sayısı, örnekteki tüm asidik bileşenlerin nötralize edilmesi için gereken baz miktarını açıklar. Bu durum yağlarda tazeliğin ölçümü için gereklidir. Baz sayısı ise mineral yağlardaki katkıların nötralize edilmesi için gereken asit miktarıdır.

Cihaz IEC 62021-1, ISO 3771, ASTM D 664, ASTM D 2896, ASTM D 4739 standartlarını sağlar. Ölçüm anhidrus ortamda potansiyometrik titrasyon metodu ile yapılır. Titrasyon örneğin üzerine reaktifin dozlanmasıyla başlar. Ardından kullanıcı örnek ağırlığını menüye girer. Titrasyon hızı reaksiyon hızı ile ayarlıdır ve algoritmalar tarafından kontrol edilir. Titrasyon son noktaya kadar otomatik olarak devam eder. Ölçüm sonunda sonuçlar mgKOH / g oil ya da diğer birimler ile gösterilir.

Ölçüm metodu: Volümetrik titrasyon

Sonuç tipi : mg KOH/ g oil, formül üreticisi mevcut

Ölçüm aralığı : 0.01- 250 mg KOH/g oil

Ekran hassasiyeti : 0.01 mg KOH / g oil

Güç kaynağı: Harici kablolu güç kaynağı: 100 – 240 V, 50/60 Hz

Güç girişi: 30 VA

Karıştırıcı bağlantısı: 12 V DC çıkış, 500 mA

Boyutlar: 30 x 45 x 30 cm (G x Y x D)

Ağırlık: Yaklaşık 3.5 Kg