Aquamax KF Karl Fischer Titratörü Reaktifleri

Tek kullanımlık Karl Fischer Reaktifi

Metotlar: ASTM D6304, ASTM D6869,

ASTM D7785, ASTM D1533,

ASTM D4928, ASTM D7923

Aquamax KF Reaktifi A, anot ve katot odalarını ayırmak için bir frit veya diyafram içeren jeneratör elektrotları ile kullanım için genel bir kulometrik KF anolitidir. Reaktif C ile birlikte 8 x 100 ml şişelerde, 8 x 5 ml katot viallerinde hepsi bir kutuda paketli olarak temin edilebilir. Petrol ve petrol ürünlerinin su içeriği tayini için ASTM, API, EI, ISO (ve diğerleri) metodolojisine uymak için, anot reaktifi numunenin çözünürlüğünü ve karışabilirliğini artırmak için ksilen ile modifiye edilmelidir. Aquamax KF reaktifi önceden ksilen ve diğer çözgenlerle karıştırılarak yan reaksiyonların önüne geçilir ve böylece operatör kimyasalları depolamak ya da karıştırmak zorunda kalmaz.

Aquamax KF reaktifleri diğer lider markalarla kıyaslandığında oldukça pozitif sonuçlar gözlemlenmiştir. Su standartlarını 10 μg’dan 10,000 μg’a kadar değerlendirip , bu örneklerde Aquamax KF A ve KF C reaktifleri denenmiş ve diğer markalarla eşit performansa sahip olduğu bunun yanında daha hızlı titrasyon hızı ve düşük arka plan kayması imkanı verdiği gözlemlenmiştir. Aquamax KF reaktifleri diğer yağ reaktiflerinden daha hızlı performans göstermiş ve 10,000 μg seviyesi (ASTM methodunun gereğince) 10,004 μg  sonucu vermiş ve burada 0.04 %’lük bir sapma gözlemlenmiştir.